Er wordt uitgelegd wat Valentijn inhoudt. Namelijk dat je dan een cadeautje geeft aan iemand die je heel lief vindt. Op de vraag wie het kind lief vindt komt het antwoord: Valentijn.

Een jongentje van 3 pakt de speelgoed kassa en zegt: zo nu even de mail kijken

Omschrijving

Mijn naam is Margeret Slingerland. Ik ben 37 jaar, getrouwd en moeder van 2 kinderen. Een jongen van 13 en een meisje van 11 jaar oud.

De opvang gebeurt bij mij thuis, wat inhoudt dat de kinderen volledig meedraaien in ons gezin. De slaap- en eettijden van thuis worden vastgehouden, zodat de kinderen hun eigen ritme behouden.

De opvang gebeurt vanuit een christelijke achtergrond. Er wordt aan tafel gebeden en gedankt en uit de bijbel gelezen.

Mijn huis voldoet aan alle gestelde eisen door de GGD. Ook heb ik alle vereiste diploma's.